Electrolux EOA5751AOX User Manual

Browse online or download User Manual for Unknown Electrolux EOA5751AOX. Electrolux EOA5751AOX Посібник користувача

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 48
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated4.5 / 5. Based on8 customer reviews
Page view 0
EOA5751AO
UK Духова шафа Інструкція
Page view 0
1 2 3 4 5 6 ... 47 48

Summary of Contents

Page 1 - EOA5751AO

EOA5751AOUK Духова шафа Інструкція

Page 2 - ОБСЛУГОВУВАННЯ

Символ Назва Опис / кг/г Виконується автоматична програмаіз заданою вагою. / г / хв Виконується функція годинника.Індикатор нагрівання/залишкового теп

Page 3 - 1.2 Загальні правила безпеки

Інструкції зі встановлення нового часудоби див. у розділі «Встановленнячасу».6. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯПОПЕРЕДЖЕННЯ!Див. розділи з інформацієющодо технік

Page 4 - 2.1 Установка

Функція духовки ЗастосуванняЕКОпідсмажуванняФункції ЕКО допомагають оптимізуватиспоживання електроенергії під час готування.Потрібно спочатку задати ч

Page 5 - 2.3 Користування

блимають на дисплеї, вказуючи навиконання цієї функції.7. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА7.1 Таблиця функцій годинникаФункція годинника ЗастосуванняЧАС ДОБИ Відобра

Page 6 - 2.5 Внутрішнє освітлення

Після того як заданий час сплине,протягом двох хвилин лунатимезвуковий сигнал. На дисплеї мигтітимесимвол і встановлений час. Приладвимкнеться.4. То

Page 7 - 3. ОПИС ВИРОБУ

Номер програми Назва програми5 КЕКС6 ПИРІГ ІЗ ЗАВАРНИМ КРЕМОМ7 БІЛИЙ ХЛІБ8 КАРТОПЛЯ В ПАНІРОВЦІ9 ЛАЗАНЬЯ8.2 Рецепти онлайнЗ рецептами страв дляавтомат

Page 8 - 4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

На дисплеї відображається часготування, і .5. Торкніться , або налаштуваннябудуть збережені автоматичночерез п’ять секунд.Після закінчення встанов

Page 9 - 4.2 Дисплей

Внутрішнютемпературу можнавстановлювати лише,коли блимає . Якщоперед встановленнямвнутрішньоїтемператури надисплеївідображається ,встановіть новезна

Page 10 - 5. ПЕРЕД ПЕРШИМ КОРИСТУВАННЯМ

Розмістіть деко для випічки міжспрямовувачами опори полички тарешіткою над спрямовувачами.• Для підвищення безпекивсі аксесуари маютьневеличкі заглиби

Page 11 - 6. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ

10. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ10.1 Функція «Обраніналаштування»Використовуйте цю функцію длязбереження своїх улюбленихналаштувань температури та часу дляфункці

Page 12 - 6.6 Функція швидкого

ЗМІСТ1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ...32. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ...

Page 13 - 7. ФУНКЦІЇ ГОДИННИКА

Опис Значення, що встановлюється3 СИГНАЛ ПОМИЛКИ УВІМК./ВИМК.4 СЕРВІСНЕ МЕНЮ -5 ВІДНОВИТИ НАЛАШТУВАННЯ ТАК / НІ1) Неможливо деактивувати сигнал сенсор

Page 14 - 8. АВТОМАТИЧНІ ПРОГРАМИ

ОБЕРЕЖНО!Переміщати механізмблокування слід тількигоризонтально.Не переміщайте йоговертикально.ОБЕРЕЖНО!Не тисніть на замок, колизачиняєте дверцята.10

Page 15 - УКРАЇНСЬКА 15

11.1 Внутрішня сторонадверцятУ деяких моделях на внутрішнійстороні дверцят наводиться такаінформація:• Номери рівнів розташуванняполичок.• Інформація

Page 16 - 9. ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДДЯ

Результати випікання Можлива причина Спосіб усуненняПиріг занадто сухий. Занадто довга тривалістьприготування.При наступному випіканнівказуйте коротши

Page 17 - 9.2 Встановлення

Страва Функція Температура(°C)Час (у хв.) ПоложенняполиціApple pie /Яблучнийпиріг (2 формидіаметром 20см,розташованіпо діагоналі)Верхній/Нижній нагрів

Page 18 - 9.3 Телескопічні рейки –

Страва Функція Температура(°C)Час (у хв.) ПоложенняполиціФруктовийпиріг (іздріжджовоготіста / тіста наопарі)2)Вентилятор 150 35 - 55 3Фруктовийпиріг (

Page 19 - 10. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

Страва Функція Температура(°C)Час (у хв.) ПоложенняполиціБісквіти з тістана опаріВентилятор 150 - 160 15 - 20 3Кондитерськівироби зяєчного білка/БезеВ

Page 20 - 10.8 Механічний замок

Страва Функція Температура(°C)Час (у хв.) ПоложенняполиціБагети зрозплавленимсиромВентилятор 160 - 170 15 - 30 1СолодкізапіканкиВерхній/Нижній нагрів1

Page 21 - 11. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

Страва Температура(°C)Час (у хв.) Положення полиціПоложення 2 Положення 3Сухий пиріг 150 - 160 30 - 45 1 / 4 -1) Попередньо прогрійте духову шафу.Печи

Page 22 - 11.3 Поради щодо випікання

Значення за промовчанням – 90 °С.Після визначення температури духовашафа продовжує працювати притемпературі 80 °С. Не використовуйтеавтоматичний режим

Page 23 - УКРАЇНСЬКА 23

1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИПеред установкою та експлуатацією приладу слідуважно прочитати інструкцію користувача. Виробникне несе відповідальнос

Page 24

Страва Температура (°C) Час (у хв.) ПоложенняполиціПиріг із листковоготіста160 - 1801)45 - 55 2Тарт фламбе(страва ельзаськоїкухні, схожа напіцу)230 -

Page 25 - УКРАЇНСЬКА 25

Страва Кількість Функція Температура (°C)Час (у хв.) Положення полиціРостбіф чифіле:Просмаженийна коженсмтовщиниТурбо-гриль170 - 1801)8 - 10 11) Попер

Page 26 - 11.5 Запіканки та гратени

ДичинаСтрава Кількість Функція Температура (°C)Час (у хв.) ПоложенняполиціЗаячаспинка /Заячийкострецьдо 1 кг Верхній/Нижнійнагрів2301)30 - 40 1Спинкак

Page 27 - 11.7 Випікання на декількох

• Попередньо протягом 5 хвилинрозігрівайте порожню шафу врежимі гриля.ОБЕРЕЖНО!Готувати на грилі слідзавжди із зачиненимидверцятами духової шафи.Гриль

Page 28 - 11.8 Повільне приготування

Страва Температура (°C) Час (у хв.) ПоложенняполиціПіца, охолоджена 210 - 230 13 - 25 2Піца-закуска,заморожена180 - 200 15 - 30 2Картопля фрі,тонка200

Page 29 - 11.9 Налаштування для піци

Страва Кількість Часрозморожування (хв.)Часподальшогорозморожування (хв.)КоментаріКурка 1 кг 100 - 140 20 - 30 Покладіть курча наперевернуте блюдце,ро

Page 30 - 11.11 Таблиці для смаження

М'які фруктиСтрава Температура (°C) Часприготування докипіння (хв.)Продовжуватиготувати затемператури100°C (хв.)Полуниці /Чорниці / Малина /Стигл

Page 31 - УКРАЇНСЬКА 31

Страва Температура(°C)Час (год) Положення полиціПоложення 1 Положення 2Гриби 50 - 60 6 - 8 3 1 / 4Зелень/Трави 40 - 50 2 - 3 3 1 / 4ФруктиСтрава Темпе

Page 32 - 11.12 Гриль

Страва Внутрішня температура страви (°C)Сідло ягняти 80–85Смажена ягнятина/Ніжка ягняти 70–75ДичинаСтрава Внутрішня температура страви (°C)Сідло зайця

Page 33 - УКРАЇНСЬКА 33

2. Потягніть задню частину опорноїрейки від бічної стінки і зніміть її.12Для вставлення опорних рейоквиконайте наведену вище процедуру узворотній посл

Page 34 - 11.14 Розморожування

Завжди користуйтеся кухонними рукавицями, коливитягаєте і вставляєте приладдя чи деко.• Вимикайте прилад, перш ніж виконувати технічнеобслуговування.•

Page 35 - Нижній нагрів

AA3. Зачиніть дверцята духовки допершого фіксованого положення(приблизно на кут 70°).4. Тримаючи дверцята руками з обохбоків, зніміть їх у напрямкунав

Page 36 - Вентилятор

3. Помийте скляний плафон.4. Замініть стару лампу відповідноюжаростійкою лампою, яка витримуєнагрівання до 300 °C.5. Встановіть скляний плафон.6. Вста

Page 37 - 11.17 Таблиця термощупа

Проблема Можлива причина Спосіб усуненняДуховка не нагрівається. Спрацював запобіжник. Перевірте, чи єзапобіжник причиноюнесправності. Якщозапобіжник

Page 38 - 12. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА

13.2 ЕксплуатаційніхарактеристикиЯкщо ви не можете усунути проблему,зверніться до закладу, де ви придбалиприлад, або до служби технічноїпідтримки.Дані

Page 39 - 12.4 Знімання та

EN 60350-1 – електричні побутовіприлади для готування їжі (частина 1):Плити, духові шафи, парові духовішафи та грилі – способи вимірюванняпродуктивнос

Page 40 - Бокова лампа

УКРАЇНСЬКА 45

Page 42

УКРАЇНСЬКА 47

Page 43 - 15. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

www.electrolux.com/shop867309436-C-252015

Page 44 - 16. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

2.2 Підключення доелектромережіПОПЕРЕДЖЕННЯ!Існує ризик займання абоураження електричнимструмом.• Усі роботи з під’єднання доелектромережі мають викон

Page 45 - УКРАЇНСЬКА 45

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!Існує ризик пошкодженняприладу.• Щоб уникнути пошкодження ізнебарвлення емалі:– не ставте посуд або іншіпредмети безпосередньо на дноприл

Page 46

• Використовуйте лише лампочки зтакими ж технічнимихарактеристиками.2.6 УтилізаціяПОПЕРЕДЖЕННЯ!Існує небезпеказадушення.• Відключіть прилад віделектро

Page 47 - УКРАЇНСЬКА 47

Каструля формаДля випікання, смаження та збиранняжиру.ТермощупДля перевірки ступеня готовностістрави.Телескопічні спрямовувачіДля поличок і деко.4. ПА

Page 48 - 867309436-C-252015

СенсорнакнопкаФункція Опис4ТЕМПЕРАТУРА /ШВИДКИЙНАГРІВВстановлення та перевірка температурикамери духової шафи або температуритермощупа (якщо є). Якщо

Comments to this Manuals

No comments