Electrolux EOC5956AAX manuals

Owner’s manuals and user’s guides for Unknown Electrolux EOC5956AAX.
We providing 70 pdf manuals Electrolux EOC5956AAX for download free by document types: User Manual, Recipe Book


Electrolux EOC5956AAX User Manual (48 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.78 MB |

 

Table of contents

Electrolux EOC5956AAX User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.80 MB |

 

Table of contents

EOC5956AA

1

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

2

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

3

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

4

2.3 Izmantošana

5

2.4 Apkope un tīrīšana

5

2.5 Pirolītiskā tīrīšana

6

2.6 Iekšējais apgaismojums

6

2.7 Ierīces utilizācija

6

2.8 Servisa izvēlne

6

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

7

4. VADĪBAS PANELIS

8

5.1 Pirmā tīrīšana

9

5.2 Programmatūras licence

9

5.3 Pirmā pieslēgšana

9

6. ĪSA PAMĀCĪBA

10

7. IZMANTOŠANA IKDIENĀ

11

7.4 Apakšizvēlne: Funkcijas

12

7.5 Karsēšanas funkcijas

12

Au Gratin

13

Show description

13

Make shortcut in menu

13

7.7 Apakšizvēlne: Speciālie

14

7.8 Apakšizvēlne: Tīrīšana

14

7.9 Apakšizvēlne: Izlase

15

7.10 Biežāk lietotās

15

2h 30min

16

7.13 Apakšizvēlne: Iespējas

17

7.14 Karstums + pauze

17

7.15 Iestatīt + aiziet!

17

7.20 Apakšizvēlne: Pamata

19

8. GATAVOŠANAS PALĪGS

20

8.2 Funkcijas ieslēgšana

21

8.3 Apakšizvēlne: Recepšu

21

8.4 Apakšizvēlne: VarioGuide

22

LATVIEŠU 23

23

9. PIEDERUMU LIETOŠANA

25

9.2 Piederumu ievietošana

26

10. PAPILDFUNKCIJAS

27

11. IETEIKUMI UN PADOMI

28

11.4 Cepšanas padomi

29

11.5 Cepšana vienā līmenī:

29

LATVIEŠU 31

31

11.6 Sacepumi

32

11.8 Cepšana daudzos līmeņos

33

11.9 Picas uzstādījumi

34

11.10 Cepeša cepšana

35

11.11 Gaļas cepšanas tabulas

36

LATVIEŠU 37

37

11.12 Grilēšana

38

11.13 Saldēta pārtika

38

11.14 Lēna cepšana

39

11.15 Atkausēšana

40

11.16 Konservēšana

41

11.17 Kaltēšana

41

11.18 Maizes cepšana

42

12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

43

12.1 Piezīmes par tīrīšanu

44

12.2 Plauktu balstu izņemšana

44

12.3 Pirolītiskā tīrīšana

44

12.4 Durvju noņemšana un

45

12.5 Lampas maiņa

45

Augšējā lampa

45

13. PROBLĒMRISINĀŠANA

46

14. ENERGOEFEKTIVITĀTE

47

14.2 Enerģijas taupīšana

48

LATVIEŠU 49

49

LATVIEŠU 51

51

867314233-C-242015

52

Electrolux EOC5956AAX User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.73 MB |

 

Table of contents

EOC5956AA

1

TABLE DES MATIÈRES

2

NOUS PENSONS À VOUS

2

SERVICE APRÈS-VENTE

2

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

3

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

4

2.3 Utilisation

5

2.4 Entretien et nettoyage

6

2.5 Nettoyage par pyrolyse

6

2.6 Éclairage intérieur

7

2.7 Mise au rebut

7

3.1 Vue d'ensemble

7

4. BANDEAU DE COMMANDE

8

4.2 Affichage

9

5.1 Premier nettoyage

9

6. GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

10

7. UTILISATION QUOTIDIENNE

11

7.3 Présentation du menu

12

Au Gratin

13

Show description

13

Make shortcut in menu

13

7.10 Enregistrement d'un

15

2h 30min

16

7.12 Réglage des fonctions de

17

7.13 Sous-menu pour : Options

17

7.14 Chaleur et tenir

17

Oven Dish

19

Quickstart

19

Cookbook

19

7.21 Économies d'énergie

21

8.1 Cuisson assistée

21

8.2 Activation de la fonction

21

8.3 Sous-menu pour : Livre de

21

8.4 Sous-menu pour :

22

Démarrage rapide

22

FRANÇAIS

23

9.1 Sonde à viande

25

A B C D E

26

9.3 Rails télescopiques

27

10. FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

28

11. CONSEILS

28

11.3 Cuire

29

11.4 Conseils de cuisson

29

11.6 Gratins

33

11.7 Chaleur tournante humide

34

11.8 Cuisson sur plusieurs

34

Préchauffer le four

35

11.10 Sole pulsée

36

11.11 Viande

36

11.12 Tableaux de rôtissage

37

11.13 Gril

38

11.14 Plats surgelés

39

11.15 Décongélation

40

11.16 Stérilisation

41

11.17 Déshydratation

42

11.18 Pain

43

12. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

44

12.2 Retrait des supports de

45

12.3 Nettoyage par pyrolyse

45

12.5 Remplacement de

46

Éclairage supérieur

46

Éclairage latéral

47

13.2 Informations de

48

867302722-A-132014

52

Electrolux EOC5956AAX User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.80 MB |

 

Table of contents

EOC5956AA

1

TARTALOM

2

ÖNRE GONDOLUNK

2

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

2

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

3

1.2 Általános biztonság

3

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

4

2.3 Használat

5

2.4 Ápolás és tisztítás

6

2.5 Pirolitikus tisztítás

6

3. TERMÉKLEÍRÁS

7

4. KEZELŐPANEL

8

4.2 Kijelző

9

5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

10

7. NAPI HASZNÁLAT

11

7.2 A menü használata

12

7.3 A menü áttekintése

12

MAGYAR 13

13

Gran’s apple crumble

15

2h 30min

16

7.13 Almenü a következőhöz:

17

Kiegészítő funkciók

17

7.14 Melegen tartás

18

7.15 Set + Go

18

Cake and Pastry

19

VarioGuide

19

Cookbook

19

7.19 Almenü a következőhöz:

20

Utolsó és leggyakoribb

20

7.20 Almenü a következőhöz:

20

Alapbeállítások

20

8. ELŐRE PROGRAMOZOTT SÜTÉS

21

8.2 A funkció bekapcsolása

22

8.3 Almenü a következőhöz:

22

Szakácskönyv

22

8.4 Almenü a következőhöz:

23

MAGYAR 25

25

9. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

26

9.2 Tartozékok behelyezése

27

10. TOVÁBBI FUNKCIÓK

28

10.2 Hűtőventilátor

29

11.1 Az ajtó belső oldala

29

11.2 Tanács a sütő speciális

29

11.3 Tésztasütés

29

11.4 Sütési tanácsok

30

11.5 Sütés egy szinten:

31

11.6 Tészták és felfújtak

33

11.7 Hőlégbefúvás (nedves)

34

11.8 Több szinten való sütés

34

11.9 Pizzasütés

35

11.10 Sültek

36

11.11 Sütési táblázat

36

Melegítse elő a sütőt

37

11.12 Grill

38

11.13 Fagyasztott ételek

39

11.14 Hőlégbefúvás, kis hőfok

40

11.15 Felolvasztás

41

11.16 Tartósítás

41

11.17 Aszalás

42

11.18 Kenyér

43

12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

44

12.3 Pirolitikus tisztítás

45

12.4 Az ajtó levétele és

45

Felső lámpa

46

Oldalsó izzó

46

13. HIBAELHÁRÍTÁS

47

14. ENERGIAHATÉKONYSÁG

48

14.2 Energiatakarékosság

49

MAGYAR 51

51

867314237-C-242015

52

Electrolux EOC5956AAX User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.80 MB |

 

Table of contents

Electrolux EOC5956AAX User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.68 MB |

 

Table of contents

EOC5956AAX

1

INHOUDSOPGAVE

2

WE DENKEN AAN U

2

KLANTENSERVICE

2

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE

3

1.2 Algemene veiligheid

3

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

4

2.2 Elektrische aansluiting

5

2.3 Gebruik

5

2.4 Onderhoud en reiniging

6

2.5 Pyrolysereiniging

6

2.6 Binnenverlichting

7

2.7 Verwijdering

7

2.8 Servicedienst

7

3.1 Algemeen overzicht

8

3.2 Accessoires

8

4. BEDIENINGSPANEEL

9

KEER GEBRUIKT

10

6. SNELSTARTGIDS

11

7. DAGELIJKS GEBRUIK

12

7.4 Submenu voor: Functies

13

7.5 Een verwarmingsfunctie

13

Au Gratin

14

Show description

14

Make shortcut in menu

14

7.7 Submenu voor: Speciaal

15

7.8 Submenu voor: Reinigen

15

7.9 Submenu voor: Favoriet

16

7.10 Een favoriet programma

16

2h 30min

17

7.14 Heat+Hold

18

7.15 Set + Go

18

NEDERLANDS 19

19

7.18 Submenu voor: Recepten

20

7.19 Submenu voor: Laatste en

20

7.20 Submenu voor:

20

Basisinstellingen

20

8. KOOK- EN BAKASSISTENT

21

Gemarineerd Rundvlees

22

NEDERLANDS 23

23

9. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES

25

9.1 Vleesthermometer

26

9.2 De accessoires plaatsen

26

9.3 Telescopische geleiders

27

10. EXTRA FUNCTIES

28

11. AANWIJZINGEN EN TIPS

28

11.3 Bakken

29

11.4 Baktips

29

11.5 Bakken op één niveau:

30

NEDERLANDS 31

31

NEDERLANDS 33

33

11.8 Bakken op meerdere

34

11.9 Pizza hetelucht

34

11.10 Braden

35

11.11 Tabel braadstukken

36

Oven voorverwarmen

37

11.12 Grill

38

11.13 Bevroren gerechten

38

11.14 Lage temperatuur garen

39

11.15 Ontdooien

40

11.16 Inmaken

41

11.17 Drogen

41

11.18 Brood

42

11.19 Vleesthermometertabel

42

12. ONDERHOUD EN REINIGING

43

12.1 Opmerkingen over

44

12.3 Pyrolysereiniging

44

12.4 De deur verwijderen en

45

12.5 Het lampje vervangen

45

13. PROBLEEMOPLOSSING

46

14. TECHNISCHE GEGEVENS

47

15. ENERGIEZUINIGHEID

47

16. MILIEUBESCHERMING

48

NEDERLANDS 49

49

NEDERLANDS 51

51

867325963-C-272016

52

Electrolux EOC5956AAX User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.80 MB |

 

Table of contents

EOC5956AA

1

SPIS TREŚCI

2

Z MYŚLĄ O TOBIE

2

OBSŁUGA KLIENTA

2

POLSKI 3

3

2.1 Instalacja

5

2.2 Podłączenie do sieci

5

2.3 Przeznaczenie

6

2.4 Konserwacja i czyszczenie

6

2.5 Czyszczenie pirolityczne

7

2.6 Wewnętrzne oświetlenie

7

3. OPIS URZĄDZENIA

8

4. PANEL STEROWANIA

9

5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

10

6. KRÓTKI PRZEWODNIK

11

7. CODZIENNA EKSPLOATACJA

12

7.4 Podmenu opcji: Funkcje

13

7.5 Ustawianie funkcji

13

Au Gratin

14

Show description

14

Make shortcut in menu

14

7.7 Podmenu opcji: Specjalne

15

7.9 Podmenu opcji: Ulubione

16

7.10 Zapisywanie programu

16

2h 30min

17

7.13 Podmenu opcji: Opcje

18

7.14 Pieczenie+utrzym. temp

18

POLSKI 19

19

Cake and Pastry

20

VarioGuide

20

Cookbook

20

POLSKI 21

21

8. GOTOWANIE WSPOMAGANE

22

8.4 Podmenu opcji: VarioGuide

23

POLSKI 25

25

9.1 Termosonda

27

9.2 Wkładanie akcesoriów

27

9.3 Prowadnice teleskopowe –

28

10. DODATKOWE FUNKCJE

29

11. WSKAZÓWKI I PORADY

29

11.2 Porady dotyczące

30

11.3 Pieczenie ciast

30

POLSKI 31

31

POLSKI 33

33

11.6 Wypieki i zapiekanki

34

11.7 Termoobieg + para

35

11.8 Pieczenie na kilku

35

11.9 Pizza

36

11.10 Pieczenie mięs

37

11.11 Tabele pieczenia mięs

37

Rozgrzać wstępnie piekarnik

38

11.12 Grill

39

11.13 Potrawy mrożone

40

POLSKI 41

41

11.15 Rozmrażanie

42

11.16 Pasteryzowanie

43

11.17 Suszenie

43

11.18 Pieczenie chleba

44

POLSKI 45

45

12. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

46

12.4 Zdejmowanie i zakładanie

47

13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

48

13.1 Co zrobić, gdy

49

13.2 Dane naprawy

49

14. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

50

15. OCHRONA ŚRODOWISKA

51

867314236-C-242015

52

Electrolux EOC5956AAX User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.72 MB |

 

Table of contents

EOC5956AA

1

TABLE DES MATIÈRES

2

NOUS PENSONS À VOUS

2

SERVICE APRÈS-VENTE

2

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

3

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

4

2.3 Utilisation

5

2.4 Entretien et nettoyage

6

2.5 Nettoyage par pyrolyse

6

2.6 Éclairage intérieur

7

2.7 Mise au rebut

7

3.1 Vue d'ensemble

7

4. BANDEAU DE COMMANDE

8

4.2 Affichage

9

5.1 Premier nettoyage

9

6. GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

10

7. UTILISATION QUOTIDIENNE

11

7.3 Présentation du menu

12

Au Gratin

13

Show description

13

Make shortcut in menu

13

7.10 Enregistrement d'un

15

2h 30min

16

7.12 Réglage des fonctions de

17

7.13 Sous-menu pour : Options

17

7.14 Chaleur et tenir

17

Oven Dish

19

Quickstart

19

Cookbook

19

8.1 Cuisson assistée

21

8.2 Activation de la fonction

21

8.3 Sous-menu pour : Livre de

21

8.4 Sous-menu pour :

22

Démarrage rapide

22

FRANÇAIS

23

9.1 Sonde à viande

25

9.3 Rails télescopiques

26

10. FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

27

11. CONSEILS

27

11.3 Cuisson

28

11.4 Conseils de cuisson

28

11.6 Gratins

32

11.7 Chaleur tournante humide

33

11.8 Cuisson sur plusieurs

33

Préchauffer le four

34

11.10 Sole pulsée

35

11.11 Viande

35

11.12 Tableaux de rôtissage

36

11.13 Gril

38

11.14 Plats surgelés

38

11.15 Décongélation

39

11.16 Stérilisation

40

11.17 Déshydratation

41

11.18 Pain

42

12. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

43

12.2 Retrait des supports de

44

12.3 Nettoyage par pyrolyse

44

12.5 Remplacement de

45

Éclairage supérieur

45

Éclairage latéral

46

14. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

47

L'ENVIRONNEMENT

48

867314222-B-432014

52

Electrolux EOC5956AAX User Manual (48 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.78 MB |

Table of contents

EOC5956AAX

1

DA OVN BRUGSANVISNING

1

INDHOLDSFORTEGNELSE

2

VI TÆNKER PÅ DIG

2

KUNDEPLEJE OG SERVICE

2

1. OM SIKKERHED

3

1.2 Generelt om sikkerhed

3

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

4

2.3 Brug

5

2.5 Pyrolyse rensning

6

2.6 Indvendig belysning

6

2.7 Bortskaffelse

6

3.1 Oversigt over apparatet

7

3.2 Tilbehør

7

4. BETJENINGSPANEL

8

5. FØR IBRUGTAGNING

9

6. HURTIGVEJLEDNING

9

7. DAGLIG BRUG

10

7.3 Oversigt over menuen

11

7.4 Undermenu for: Funktioner

11

Au Gratin

12

Show description

12

Make shortcut in menu

12

7.8 Undermenu for: Rengøring

14

7.9 Undermenu for: Favoritter

14

7.10 Gemme et favoritprogram

14

2h 30min

15

7.14 Heat + Hold

16

7.15 Set + Go

16

Oven Dish

17

Quickstart

17

Cookbook

17

7.19 Undermenu for: Sidste og

18

7.20 Undermenu for:

18

Grundindstillinger

18

8. AUTOMATISK TILBEREDNING

19

8.2 Aktivering af funktionen

20

8.3 Undermenu for: Kogebog

20

9. BRUG AF TILBEHØRET

23

9.2 Isætning af tilbehør

24

10. EKSTRAFUNKTIONER

25

11. RÅD OG TIP

26

11.4 Bagetip

27

11.5 Bagning på én rille:

27

11.6 Souffleer og gratiner

30

11.7 Fugtig varmluft

30

11.8 Bagning på flere ribber

31

11.9 Lavtemperaturstegning

32

11.10 Pizza

32

11.11 Stegning

33

11.12 Stegetabeller

33

11.13 Grillstegning

35

11.14 Frosne madvarer

36

11.15 Optøning

37

11.16 Henkogning

37

11.17 Tørring

38

11.18 Brød

39

11.19 Tabel for termometer

39

12.1 Bemærkninger om

40

12.2 Udtagning af ovnribber

41

12.3 Pyrolytisk selvrens

41

12.5 Udskiftning af pæren

42

Den øverste pære

42

Sidelampen

42

13. FEJLFINDING

43

14. TEKNISK INFORMATION

44

15. MILJØHENSYN

44

867302737-A-132014

48

Electrolux EOC5956AAX User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.03 MB |

 

Table of contents

EOC5956FAX

1

INHOUDSOPGAVE

2

WE DENKEN AAN U

2

KLANTENSERVICE

2

1. VEILIGHEIDSINFORMATIE

3

1.2 Algemene veiligheid

3

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

4

2.2 Elektrische aansluiting

5

2.3 Gebruik

5

2.4 Onderhoud en reiniging

6

2.5 Pyrolysereiniging

6

2.6 Binnenverlichting

7

2.7 Verwijdering

7

2.8 Servicedienst

7

3.1 Algemeen overzicht

8

3.2 Accessoires

8

4. BEDIENINGSPANEEL

9

5. VOOR HET EERSTE GEBRUIK

10

6. SNELSTARTGIDS

11

7. DAGELIJKS GEBRUIK

12

7.4 Submenu voor: Functies

13

7.5 Een verwarmingsfunctie

13

Au Gratin

14

Show description

14

Make shortcut in menu

14

7.7 Submenu voor: Speciaal

15

7.8 Submenu voor: Reinigen

15

7.9 Submenu voor: Favoriet

16

7.10 Een favoriet programma

16

2h 30min

17

7.14 Heat+Hold

18

7.15 Set + Go

18

NEDERLANDS 19

19

7.19 Submenu voor: Laatste en

20

7.20 Submenu voor: Basis

20

Instellingen

20

8. KOOK- EN BAKASSISTENT

21

Gemarineerd Rundvlees

22

8.4 Submenu voor: VarioGuide

23

NEDERLANDS 25

25

9. GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES

26

9.2 De accessoires plaatsen

27

9.3 Telescopische geleiders

28

10. EXTRA FUNCTIES

29

11. AANWIJZINGEN EN TIPS

29

11.3 Bakken

30

11.4 Baktips

30

11.5 Bakken op één niveau:

31

NEDERLANDS 33

33

11.8 Bakken op meerdere

34

11.9 Pizza Hetelucht

35

11.10 Braden

36

11.11 Tabel braadstukken

36

Oven voorverwarmen

37

11.12 Grill

38

11.13 Bevroren gerechten

39

11.14 Lage Temperatuur Garen

40

11.15 Ontdooien

41

11.16 Inmaken

41

11.17 Drogen

42

11.18 Brood

43

11.19 Vleesthermometertabel

43

12. ONDERHOUD EN REINIGING

44

12.2 Verwijderen van de

45

12.3 Pyrolysereiniging

45

12.4 De deur verwijderen en

45

12.5 Het lampje vervangen

46

13. PROBLEEMOPLOSSING

47

14. ENERGIEZUINIGHEID

48

14.2 Energie besparen

49

15. MILIEUBESCHERMING

50

NEDERLANDS 51

51

867325443-C-422016

52

Electrolux EOC5956AAX User Manual (48 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.02 MB |

Table of contents

EOC5956FAX

1

INDHOLDSFORTEGNELSE

2

VI TÆNKER PÅ DIG

2

KUNDEPLEJE OG SERVICE

2

1. OPLYSNINGER OM SIKKERHED

3

1.2 Generelt om sikkerhed

3

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

4

2.3 Brug

5

2.4 Vedligeholdelse og

6

2.5 Pyrolytisk rensning

6

2.6 Indvendig belysning

6

3. PRODUKTBESKRIVELSE

7

4. BETJENINGSPANEL

8

5. FØR IBRUGTAGNING

9

6. HURTIGVEJLEDNING

10

7. DAGLIG BRUG

11

7.4 Undermenu for: Funktioner

12

Au Gratin

13

Show description

13

Make shortcut in menu

13

7.8 Undermenu for: Rengøring

14

2h 30min

15

7.12 Indstilling af

16

7.13 Undermenu for:

16

Tilvalgsfunktioner

16

7.14 Heat+Hold

17

7.15 Set + Go

17

Cake and Pastry

18

VarioGuide

18

Cookbook

18

7.19 Undermenu for: Sidste og

19

7.20 Undermenu for:

19

Grundindstillinger

19

8. AUTOMATISK TILBEREDNING

20

8.3 Undermenu for: Kogebog

21

8.4 Undermenu for: VarioGuide

22

DANSK 23

23

9. BRUG AF TILBEHØRET

25

9.2 Isætning af tilbehør

26

9.3 Teleskopskinner –

26

10. EKSTRAFUNKTIONER

27

11. RÅD OG TIP

28

11.5 Bagning på én rille:

29

DANSK 31

31

11.6 Souffleer og gratiner

32

11.7 Fugtig Varmluft

32

11.8 Bagning på flere ribber

33

11.9 Pizza

34

11.10 Stegning

34

11.11 Stegetabeller

35

11.12 Lille Grill

36

11.13 Frosne madvarer

37

11.14 Lavtemperaturstegning

38

11.15 Optøning

39

11.16 Henkogning

39

11.17 Tørring

40

11.18 Brød

41

11.19 Tabel for termometer

41

12.1 Bemærkninger om

42

12.2 Udtagning af ovnribberne

42

12.3 Pyrolytisk selvrens

43

12.5 Udskiftning af pæren

44

Den øverste pære

44

13. FEJLFINDING

45

14. ENERGIEFFEKTIV

46

15. MILJØHENSYN

47

867325444-C-422016

48

Electrolux EOC5956AAX User Manual (48 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.68 MB |

Table of contents

EOC5956AAX

1

VI TENKER PÅ DEG

2

KUNDESTØTTE OG SERVICE

2

1. SIKKERHETSINFORMASJON

3

1.2 Generelt om sikkerhet

3

2. SIKKERHETSANVISNINGER

4

2.3 Bruk

5

2.4 Stell og rengjøring

5

2.5 Pyrolytisk rengjøring

6

2.6 Innvendig belysning

6

2.7 Avfallsbehandling

6

3. PRODUKTBESKRIVELSE

7

4. BETJENINGSPANEL

8

5. FØR FØRSTE GANGS BRUK

9

6. HURTIGVEILEDNING

10

7. DAGLIG BRUK

11

7.4 Undermeny for: Funksjoner

12

7.5 Stille inn en

12

Au Gratin

13

Show description

13

Make shortcut in menu

13

7.8 Undermeny for: Rengjøring

14

7.9 Undermeny for: Favoritter

15

7.10 Lagre et favorittprogram

15

2h 30min

16

7.14 Heat+Hold

17

7.15 Set + Go

17

Oven Dish

18

Quickstart

18

Cookbook

18

7.19 Undermeny for: Siste og

19

7.20 Undermeny for:

19

Standardoppsett

19

8. ASSISTERT MATLAGING

20

8.3 Undermeny for: Kokebok

21

NORSK 23

23

9. BRUKE TILBEHØRET

24

9.2 Sette på plass tilbehøret

25

10. TILLEGGSFUNKSJONER

26

11. RÅD OG TIPS

27

11.4 Baketips

28

11.5 Baking i en høyde:

28

NORSK 29

29

11.6 Gryteretter/grateng

31

11.7 Varmluft Med Fukt

32

11.8 Steking i flere høyder

32

11.9 Pizzafunksjon

33

11.10 Steking

33

11.11 Steketabeller

34

Forvarm ovnen

35

11.12 Min. Grill

36

11.13 Frossen mat

37

11.14 Lavtemperatursteking

38

11.15 Tine

38

11.16 Hermetisering

39

11.17 Tørking

40

11.18 Brød

40

NORSK 41

41

12. STELL OG RENGJØRING

42

12.4 Fjerning og montering av

43

12.5 Skifte lyspære

43

13. FEILSØKING

44

14. TEKNISKE DATA

45

15. ENERGIEFFEKTIV

45

16. BESKYTTELSE AV MILJØET

46

NORSK 47

47

867314229-C-272016

48

Electrolux EOC5956AAX User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.03 MB |

 

Table of contents

EOC5956FAX

1

İÇİNDEKİLER

2

BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ

2

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS

2

1. GÜVENLIK BILGILERI

3

1.2 Genel Güvenlik

3

2. GÜVENLIK TALIMATLARI

4

2.3 Kullanım

5

2.4 Bakım ve temizlik

6

2.5 Pirolitik Temizleme

6

3. ÜRÜN TANIMI

7

4. KONTROL PANELI

8

4.2 Gösterge Ekranı

9

5. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

10

6. HIZLI KILAVUZ

10

7. GÜNLÜK KULLANIM

11

7.2 Menü kullanımı

12

7.3 Menüye genel bakış

12

7.5 Isıtma fonksiyonunun

13

Gran’s apple crumble

15

2h 30min

16

7.12 Saat fonksiyonlarının

17

7.13 Şunların alt menüleri:

17

Seçenekler

17

7.14 Isıt+Beklet

17

Cake and Pastry

19

VarioGuide

19

Cookbook

19

8. YARDIMLI PIŞIRME

21

8.4 Şunların alt menüleri:

22

TÜRKÇE 23

23

9. AKSESUARLARIN KULLANILMASI

25

9.1 Yemekölçer

26

9.2 Aksesuarların takılması

26

10. EK FONKSIYONLAR

27

10.2 Soğutma fanı

28

11.1 Kapının iç kısmı

28

11.2 Fırının özel ısıtma

28

11.3 Pişirme

28

11.5 Tek seviyede kızartma:

29

TÜRKÇE 31

31

11.6 Kekler ve gratenler

32

11.7 Sıcak Hava (Nemli)

32

11.8 Birden fazla seviyede

33

11.9 Pizza Konumu

34

11.10 Kızartma

35

11.11 Kızartma tabloları

35

Fırını önceden ısıtın

36

11.12 Izgara

37

11.13 Dondurulmuş yiyecekler

38

11.14 Düşük Isıda Pişirme

39

11.15 Buz Çözme

39

11.16 Konserve Yapma

40

11.17 Kurutma

41

11.18 Ekmek

41

11.19 Yemekölçer tablosu

42

12. BAKIM VE TEMIZLIK

43

12.4 Kapıyı çıkarma ve takma

44

12.5 Lambanın değiştirilmesi

45

Üst lamba

45

Yan lamba

45

13. SORUN GIDERME

46

14. ENERJI VERIMLILIĞI

47

16. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

48

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

49

TÜRKÇE 51

51

867325448-C-422016

52

Electrolux EOC5956AAX User Manual (48 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.76 MB |

 

Table of contents

EOC5956AAX

1

MĒS DOMĀJAM PAR JUMS

2

1. DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

3

2. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

4

2.3 Izmantošana

5

2.4 Kopšana un tīrīšana

5

2.5 Pirolītiskā tīrīšana

6

2.6 Iekšējais apgaismojums

6

2.7 Ierīces utilizācija

6

3. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS

7

4. VADĪBAS PANELIS

8

5.1 Pirmā tīrīšana

9

5.2 Programmatūras licence

9

5.3 Pirmā pieslēgšana

9

6. ĪSA PAMĀCĪBA

10

7.1 Ierīces lietošana

11

7.2 Izvēlnes lietošana

11

7.3 Izvēlnes pārskats

11

7.4 Apakšizvēlne: Funkcijas

12

7.5 Karsēšanas funkcijas

12

Au Gratin

13

Show description

13

Make shortcut in menu

13

7.7 Apakšizvēlne: Speciālie

14

7.8 Apakšizvēlne: Tīrīšana

14

7.10 Biežāk lietotās

15

2h 30min

16

7.13 Apakšizvēlne: Iespējas

17

7.14 Karstums + pauze

17

7.15 Iestatīt un Aiziet!

17

Oven Dish

19

Quickstart

19

Cookbook

19

7.21 Enerģijas taupīšana

20

8.1 Gatavošanas palīgs

21

8.2 Funkcijas ieslēgšana

21

8.3 Apakšizvēlne: Recepšu

21

8.4 Apakšizvēlne: Ātrā

22

LATVIEŠU 23

23

9. PIEDERUMU LIETOŠANA

24

9.1 Temperatūras sensors

25

9.2 Piederumu ievietošana

25

9.3 Teleskopiskās vadotnes –

26

10. PAPILDFUNKCIJAS

27

11. IETEIKUMI UN PADOMI

27

11.3 Cepšana

28

11.4 Cepšanas padomi

28

11.5 Cepšana vienā līmenī

29

LATVIEŠU 31

31

11.6 Sacepumi

32

11.8 Cepšana daudzos līmeņos

33

11.9 Lēnā cepšana

34

11.10 Picas uzstādījumi

34

11.11 Cepšana

35

11.12 Gaļas cepšanas tabulas

36

LATVIEŠU 37

37

11.13 Grilēšana

38

11.14 Saldēta pārtika

38

11.15 Atkausēšana

39

11.16 Konservēšana

40

11.17 Žāvēšana

41

11.18 Maizes cepšana

41

12. KOPŠANA UN TĪRĪŠANA

43

12.3 Pirolītiskā tīrīšana

44

12.4 Durvju noņemšana un

44

13. PROBLĒMRISINĀŠANA

45

14. TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

46

LATVIEŠU 47

47

867302727-A-132014

48

Electrolux EOC5956AAX User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.03 MB |

 

Electrolux EOC5956AAX User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.77 MB |

 

Table of contents

EOC5956AAX

1

HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

1

TARTALOM

2

ÖNRE GONDOLUNK

2

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

2

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

3

1.2 Általános biztonság

3

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

4

2.3 Használat

5

2.4 Ápolás és tisztítás

6

2.5 Pirolitikus tisztítás

6

3. TERMÉKLEÍRÁS

7

4. KEZELŐPANEL

8

4.2 Kijelző

9

5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

10

7. NAPI HASZNÁLAT

11

7.2 A menü használata

12

7.3 A menü áttekintése

12

MAGYAR 13

13

A) Visszatérés a menübe

15

B) Kedvenc program

15

C) Funkciók listája

15

2h 30min

16

7.13 Almenü a következőhöz:

17

Kiegészítő funkciók

17

7.14 Melegen tartás

18

7.15 Set + Go

18

Oven Dish

19

Quickstart

19

Cookbook

19

7.19 Almenü a következőhöz:

20

Legutolsó és leggyakrabban

20

7.20 Almenü a következőhöz:

20

Alapbeállítások

20

7.21 Energiatakarékosság

21

8.1 Előre programozott sütés

22

8.2 A funkció bekapcsolása

22

8.3 Almenü a következőhöz:

22

Szakácskönyv

22

8.4 Almenü a következőhöz:

23

Gyors indítás

23

9. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

25

9.2 Tartozékok behelyezése

26

9.3 Teleszkópos sütősínek – a

27

10. TOVÁBBI FUNKCIÓK

28

11.3 Tésztasütés

29

11.4 Sütési tanácsok

29

11.5 Sütés egy szinten:

30

MAGYAR 31

31

11.6 Tészták és felfújtak

33

11.7 Hőlégbefúvás (nedves)

33

11.8 Több szinten való sütés

34

11.9 Hőlégbefúvás, kis hőfok

35

11.10 Pizzasütés

35

11.11 Sültek

36

11.12 Sütési táblázat

37

11.13 Grill

38

11.14 Fagyasztott ételek

39

11.15 Felolvasztás

40

11.16 Tartósítás

41

11.17 Aszalás

42

11.18 Kenyér

42

MAGYAR 43

43

12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

44

12.3 Pirolitikus tisztítás

45

12.4 Az ajtó levétele és

45

Felső lámpa

46

Oldalsó izzó

46

13. HIBAELHÁRÍTÁS

47

14. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

48

MAGYAR 49

49

MAGYAR 51

51

867302731-A-132014

52

Electrolux EOC5956AAX User Manual (48 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.78 MB |

Electrolux EOC5956AAX User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.03 MB |

 

Table of contents

EOC5956FAX

1

TABLE DES MATIÈRES

2

NOUS PENSONS À VOUS

2

SERVICE APRÈS-VENTE

2

1. INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

3

1.2 Sécurité générale

3

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

4

2.2 Branchement électrique

5

2.3 Utilisation

5

2.4 Entretien et nettoyage

6

2.5 Nettoyage par pyrolyse

6

2.6 Éclairage intérieur

7

2.7 Mise au rebut

7

2.8 Maintenance

7

3.1 Vue d'ensemble

8

3.2 Accessoires

8

4. BANDEAU DE COMMANDE

9

5.1 Premier nettoyage

10

5.2 Licence de logiciel

10

5.3 Premier branchement

10

6. GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

11

7. UTILISATION QUOTIDIENNE

12

True Fan Cooking

13

Heating Functions

13

Cleaning

13

Favourites

13

Au Gratin

14

Show description

14

Make shortcut in menu

14

FRANÇAIS 15

15

7.10 Enregistrement d'un

16

2h 30min

17

7.12 Réglage des fonctions de

18

7.13 Sous-menu pour : Options

18

FRANÇAIS 19

19

Cake and Pastry

20

VarioGuide

20

Cookbook

20

FRANÇAIS 21

21

8. CUISSON ASSISTÉE

22

8.4 Sous-menu pour :

23

FRANÇAIS 25

25

9.1 Sonde à viande

27

9.3 Rails télescopiques

28

10. FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

29

11. CONSEILS

29

11.3 Cuisson

30

11.4 Conseils de cuisson

30

FRANÇAIS 31

31

FRANÇAIS 33

33

11.6 Gratins

34

11.7 Chaleur Tournante Humide

35

11.8 Cuisson sur plusieurs

35

11.9 Sole Pulsée

36

11.10 Rôtissage

37

11.11 Tableaux de rôtissage

37

Préchauffez le four

38

11.12 Gril

39

11.13 Plats surgelés

40

11.14 Cuisson Basse

41

Température

41

11.15 Décongélation

42

11.16 Stérilisation

42

11.17 Déshydratation

43

11.18 Pain

44

12. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

45

12.1 Remarques concernant

46

12.2 Retrait des supports de

46

12.3 Nettoyage par pyrolyse

46

FRANÇAIS 47

47

12.5 Remplacement de

48

Éclairage supérieur

48

Éclairage latéral

48

13.2 Informations de

49

14. RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

50

L'ENVIRONNEMENT

51

867325442-C-422016

52

Electrolux EOC5956AAX User Manual (48 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.76 MB |

 

Table of contents

EOC5956AAX

1

TR FIRIN KULLANMA KILAVUZU

1

İÇİNDEKİLER

2

SİZİ DÜŞÜNÜR

2

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS

2

1. GÜVENLIK BILGILERI

3

1.2 Genel Güvenlik

3

2. GÜVENLIK TALIMATLARI

4

2.3 Kullanım

5

2.4 Bakım ve temizlik

5

2.5 Pirolitik Temizleme

6

2.6 İç aydınlatma

6

2.7 Elden çıkarma

6

3. ÜRÜN TANIMI

7

4. KONTROL PANELI

8

5. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

9

6. HIZLI KILAVUZ

10

7.1 Cihazın çalıştırılması

11

7.2 Menü kullanımı

11

7.3 Menüye genel bakış

11

7.5 Isıtma fonksiyonunun

12

Au Gratin

13

Show description

13

Make shortcut in menu

13

2h 30min

15

7.12 Saat fonksiyonlarının

16

7.13 Şunların alt menüleri:

16

Seçenekler

16

7.14 Isıt+Beklet

17

7.15 Ayarla + Git

17

Oven Dish

18

Quickstart

18

Cookbook

18

7.20 Şunların alt menüleri:

19

Temel Ayarlar

19

8. YARDIMLI PIŞIRME

20

8.2 Fonksiyonun

21

8.3 Şunların alt menüleri:

21

Yemek Kitabı

21

TÜRKÇE 23

23

9. AKSESUARLARIN KULLANILMASI

24

9.2 Aksesuarların takılması

25

10. EK FONKSIYONLAR

26

10.2 Soğutma fanı

27

11.1 Kapının iç kısmı

27

11.2 Fırının özel ısıtma

27

11.3 Pişirme

27

11.5 Tek seviyede kızartma:

28

TÜRKÇE 29

29

11.6 Kekler ve gratenler

31

11.8 Birden fazla seviyede

32

11.9 Düşük Isıda Pişirme

33

11.10 Pizza pişirme

34

11.11 Kızartma

34

11.12 Kızartma tabloları

35

Fırını önceden ısıtın

36

11.13 Izgara

37

11.14 Dondurulmuş yiyecekler

38

11.15 Buz Çözme

39

11.16 Konserve Yapma

39

11.17 Kurutma

40

11.18 Ekmek

41

11.19 Yemekölçer tablosu

41

12. BAKIM VE TEMIZLIK

42

12.3 Pirolitik Temizleme

43

12.4 Kapının çıkarılması ve

43

13. SORUN GIDERME

44

14. TEKNIK BILGILER

45

15. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

46

TÜRKÇE 47

47

867302741-A-132014

48

Electrolux EOC5956AAX User Manual (48 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 3.38 MB |

Electrolux EOC5956AAX User Manual (48 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.68 MB |

Electrolux EOC5956AAX User Manual (48 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.77 MB |

 

Table of contents

Electrolux EOC5956AAX User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.69 MB |

 

Table of contents

EOC5956AAX

1

INHALTSVERZEICHNIS

2

WIR DENKEN AN SIE

2

REPARATUR- UND KUNDENDIENST

2

1. SICHERHEITSHINWEISE

3

Personen

3

1.2 Allgemeine Sicherheit

4

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

5

2.4 Reinigung und Pflege

6

2.5 Pyrolytische Reinigung

7

2.6 Backofenbeleuchtung

7

2.7 Entsorgung

7

3. GERÄTEBESCHREIBUNG

8

4. BEDIENFELD

9

5.1 Erste Reinigung

10

5.2 Softwarelizenz

10

5.3 Erstanschluss

10

6. KURZANLEITUNG

11

7. TÄGLICHER GEBRAUCH

12

7.3 Menüs im Überblick

13

7.4 Untermenü von: Funktionen

13

7.5 Einstellen einer

13

Heizfunktion

13

Au Gratin

14

Show description

14

Make shortcut in menu

14

DEUTSCH 15

15

7.8 Untermenü von: Reinigung

16

7.9 Untermenü von: Favoriten

16

2h 30min

17

7.12 Einstellen der

18

Uhrfunktionen

18

7.13 Untermenü von: Optionen

18

7.14 Heat + Hold

19

7.15 Set + Go

19

7.16 Kindersicherung

19

Oven Dish

20

Quickstart

20

Cookbook

20

7.20 Untermenü von:

21

Grundeinstellungen

21

8. KOCH-ASSISTENT

22

8.3 Untermenü von: Kochbuch

23

8.4 Untermenü von:

24

Schnellstart

24

DEUTSCH 25

25

9. VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS

26

9.2 Einsetzen des Zubehörs

27

9.3 Teleskopauszüge –

28

Einsetzen des Zubehörs

28

10. ZUSATZFUNKTIONEN

29

11. TIPPS UND HINWEISE

29

11.2 Anmerkungen zu

30

11.3 Backen

30

11.4 Backtipps

30

DEUTSCH 31

31

DEUTSCH 33

33

11.7 Feuchte Heißluft

34

11.8 Backen auf mehreren

35

11.9 Pizzastufe

36

11.10 Braten

37

11.11 Brattabellen

37

Backofen vorheizen

38

11.12 Grillstufe 1

39

11.13 Tiefkühlgerichte

40

11.14 Bio-Garen

41

11.15 Auftauen

41

Kuchen 1,4 kg 60 60

42

11.17 Dörren

43

11.18 Brot Backen

44

11.19 KT Sensor-Tabelle

44

12. REINIGUNG UND PFLEGE

45

12.3 Pyrolyse

46

12.4 Aus- und Einbauen der

46

12.5 Austauschen der Lampe

47

Obere Lampe

47

Seitliche Lampe

47

13. FEHLERSUCHE

48

14. TECHNISCHE DATEN

49

15. ENERGIEEFFIZIENZ

49

16. UMWELTTIPPS

50

DEUTSCH 51

51

867314226-C-272016

52

Electrolux EOC5956AAX User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.78 MB |

 

Table of contents

Electrolux EOC5956AAX User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.77 MB |

 

Table of contents

EOC5956AAX

1

SPIS TREŚCI

2

Z MYŚLĄ O TOBIE

2

OBSŁUGA KLIENTA

2

POLSKI 3

3

2.1 Instalacja

5

2.2 Podłączenie do sieci

5

2.3 Przeznaczenie

6

2.4 Konserwacja i czyszczenie

6

2.5 Zatwierdzanie programu

7

2.6 Wewnętrzne oświetlenie

7

3. OPIS URZĄDZENIA

8

4. PANEL STEROWANIA

9

5. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

10

6. KRÓTKI PRZEWODNIK

11

7. CODZIENNA EKSPLOATACJA

12

7.3 Przegląd menu

13

7.4 Podmenu opcji: Funkcje

13

7.5 Ustawianie funkcji

13

Au Gratin

14

Show description

14

Make shortcut in menu

14

7.7 Podmenu opcji: Specjalne

15

7.9 Podmenu opcji: Ulubione

16

2h 30min

17

7.13 Podmenu opcji: Opcje

18

POLSKI 19

19

Oven Dish

20

Quickstart

20

Cookbook

20

POLSKI 21

21

7.21 Oszczędzanie energii

22

8.1 Gotowanie wspomagane

22

8.2 Włączanie funkcji

22

8.3 Podmenu opcji: Książka

22

8.4 Podmenu opcji: Szybkie

23

POLSKI 25

25

9. KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW

26

9.2 Wkładanie akcesoriów

27

10. DODATKOWE FUNKCJE

28

11. WSKAZÓWKI I PORADY

29

Rozgrzać wstępnie piekarnik

31

11.6 Wypieki i zapiekanki

33

11.7 Termoobieg + para

34

11.8 Pieczenie na kilku

34

11.9 Wolne pieczenie

35

11.10 Pizza

36

11.11 Pieczenie mięs

37

11.12 Tabele pieczenia mięs

37

11.13 Grill

39

11.14 Potrawy mrożone

40

11.15 Rozmrażanie

41

11.16 Pasteryzowanie

42

11.17 Suszenie

43

11.18 Chleb

43

12. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

45

12.3 Czyszczenie pirolityczne

46

12.4 Zdejmowanie i zakładanie

46

12.5 Wymiana oświetlenia

47

Górne oświetlenie

47

Oświetlenie boczne

47

13. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

48

14. DANE TECHNICZNE

49

15. OCHRONA ŚRODOWISKA

49

POLSKI 51

51

867302730-A-132014

52

Electrolux EOC5956AAX User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.69 MB |

 

Table of contents

EOC5956AAX

1

İÇİNDEKİLER

2

BİZİM İÇİN ÖNEMLİSİNİZ

2

MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE SERVİS

2

1. GÜVENLIK BILGILERI

3

1.2 Genel Güvenlik

3

2. GÜVENLIK TALIMATLARI

4

2.3 Kullanım

5

2.4 Bakım ve temizlik

6

2.5 Pirolitik temizleme

6

3. ÜRÜN TANIMI

7

4. KONTROL PANELI

8

4.2 Gösterge Ekranı

9

5. İLK KULLANIMDAN ÖNCE

10

6. HIZLI KILAVUZ

10

7. GÜNLÜK KULLANIM

11

7.2 Menü kullanımı

12

7.3 Menüye genel bakış

12

7.5 Isıtma fonksiyonunun

13

Gran’s apple crumble

15

2h 30min

16

7.12 Saat fonksiyonlarının

17

7.13 Şunların alt menüleri:

17

Seçenekler

17

7.14 Isıt+Beklet

17

Oven Dish

19

Quickstart

19

Cookbook

19

8. YARDIMLI PIŞIRME

21

TÜRKÇE 23

23

9.1 Yemekölçer

25

9.2 Aksesuarların takılması

25

9.3 Teleskobik ray sistemi

26

10. EK FONKSIYONLAR

27

11.3 Pişirme

28

11.5 Tek seviyede kızartma:

29

11.6 Kekler ve gratenler

31

11.7 Sıcak Hava (Nemli)

32

11.8 Birden fazla seviyede

32

11.9 Pizza Konumu

33

11.10 Kızartma

34

11.11 Kızartma tabloları

34

Fırını önceden ısıtın

35

11.12 Izgara

36

11.13 Dondurulmuş yiyecekler

37

11.14 Düşük Isıda Pişirme

38

11.15 Buz Çözme

39

11.16 Konserve Yapma

39

11.17 Kurutma

40

11.18 Ekmek

41

11.19 Yemekölçer tablosu

41

12. BAKIM VE TEMIZLIK

42

12.3 Pirolitik temizleme

43

12.4 Kapının çıkarılması ve

43

12.5 Lambanın değiştirilmesi

44

Üst lamba

44

Yan lamba

44

13. SORUN GIDERME

45

14. TEKNIK VERILER

46

15. ENERJI VERIMLILIĞI

46

15.2 Enerji tasarrufu

47

17. ÇEVREYLE İLGİLİ BİLGİLER

48

TÜRKÇE 49

49

TÜRKÇE 51

51

867314241-C-272016

52

Electrolux EOC5956AAX User Manual (48 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.02 MB |

Table of contents

EOC5956FAX

1

VI TENKER PÅ DEG

2

KUNDESTØTTE OG SERVICE

2

1. SIKKERHETSINFORMASJON

3

1.2 Generelt om sikkerhet

3

2. SIKKERHETSANVISNINGER

4

2.3 Bruk

5

2.4 Stell og rengjøring

5

2.5 Pyrolytisk rengjøring

6

2.6 Innvendig belysning

6

2.7 Avfallsbehandling

6

3. PRODUKTBESKRIVELSE

7

4. BETJENINGSPANEL

8

5. FØR FØRSTE GANGS BRUK

9

6. HURTIGVEILEDNING

10

7. DAGLIG BRUK

11

7.4 Undermeny for: Funksjoner

12

7.5 Stille inn en

12

Au Gratin

13

Show description

13

Make shortcut in menu

13

7.8 Undermeny for: Rengjøring

14

7.9 Undermeny for: Favoritter

15

7.10 Lagre et favorittprogram

15

2h 30min

16

7.14 Heat+Hold

17

7.15 Set + Go

17

Cake and Pastry

18

VarioGuide

18

Cookbook

18

7.19 Undermeny for: Siste og

19

7.20 Undermeny for:

19

Standardoppsett

19

8. ASSISTERT MATLAGING

20

8.3 Undermeny for: Kokebok

21

8.4 Undermeny for: VarioGuide

22

NORSK 23

23

9.1 Kjernetemperatursensor

25

9.2 Sette på plass tilbehøret

25

10. TILLEGGSFUNKSJONER

27

11. RÅD OG TIPS

27

11.4 Baketips

28

11.5 Baking i en høyde:

29

11.6 Gryteretter/grateng

31

11.7 Varmluft Med Fukt

32

11.8 Steking i flere høyder

32

11.9 Pizzafunksjon

33

11.10 Steking

34

11.11 Steketabeller

34

Forvarm ovnen

35

11.12 Min. Grill

36

11.13 Frossen mat

37

11.14 Lavtemperatursteking

38

11.15 Tine

38

11.16 Hermetisering

39

11.17 Tørking

40

11.18 Brød

40

NORSK 41

41

12. STELL OG RENGJØRING

42

12.4 Fjerning og montering av

43

12.5 Skifte lyspære

44

Topplampe

44

Lyspæren på siden

44

13. FEILSØKING

45

14. ENERGIEFFEKTIV

46

15. BESKYTTELSE AV MILJØET

47

867325445-C-422016

48

Electrolux EOC5956AAX User Manual (48 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.75 MB |

 

Table of contents

EOC5956AAX

1

ET AHI KASUTUSJUHEND

1

SISUKORD

2

SULLE MÕELDES

2

KLIENDITEENINDUS

2

1. OHUTUSINFO

3

1.2 Üldine ohutus

3

2. OHUTUSJUHISED

4

2.3 Kasutamine

5

2.4 Puhastus ja hooldus

5

2.5 Pürolüütiline puhastamine

6

2.6 Sisevalgusti

6

2.7 Jäätmekäitlus

6

3. SEADME KIRJELDUS

7

4. JUHTPANEEL

8

5. ENNE ESIMEST KASUTAMIST

9

6. KIIRJUHEND

10

7.1 Seadme kasutamine

11

7.2 Menüü kasutamine

11

7.3 Menüü ülevaade

11

7.4 Alammenüü: Funktsioonid

12

7.5 Küpsetusrežiimi valimine

12

7.7 Alammenüü: Muu

13

7.8 Alammenüü: Puhastamine

14

7.9 Alammenüü: Lemmikud

14

2h 30min

15

7.12 Kellafunktsioonide

16

7.13 Alammenüü: Funktsioonid

16

EESTI 17

17

Oven Dish

18

Quickstart

18

Cookbook

18

7.21 Energiasääst

19

8.1 Juhendatud küpsetamine

20

8.3 Alammenüü: Kokaraamat

20

8.4 Alammenüü: Kiirstart

21

9. TARVIKUTE KASUTAMINE

23

9.1 Toidutermomeeter

24

9.2 Tarvikute sisestamine

24

EESTI 25

25

10. LISAFUNKTSIOONID

26

11. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID

26

11.4 Nõuandeid küpsetamiseks

27

Eelsoojendage ahi

28

EESTI 29

29

11.6 Vormiroad ja gratäänid

30

11.7 Niiske pöördõhk

31

11.8 Küpsetamine mitmel

31

11.9 Küpsetamine madalal

32

11.10 Pitsarežiim

33

11.11 Röstimine

33

11.12 Lihaküpsetustabelid

34

11.13 Grill

36

11.14 Külmutatud toiduained

36

11.15 Sulatamine

37

11.16 Hoidistamine

38

11.17 Kuivatamine

39

11.18 Leib

40

11.19 Toidutermomeetri tabel

40

12. PUHASTUS JA HOOLDUS

41

12.4 Ukse eemaldamine ja

42

12.5 Lambi asendamine

43

Ülemine valgusti

43

Külgmine valgustus

43

13. VEAOTSING

44

14. TEHNILISED ANDMED

44

15. JÄÄTMEKÄITLUS

45

EESTI 47

47

867302726-A-132014

48

Electrolux EOC5956AAX User Manual (44 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 3.38 MB |

 

Electrolux EOC5956AAX User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.69 MB |

 

Table of contents

EOC5956AAX

1

TARTALOM

2

GONDOLUNK ÖNRE

2

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

2

1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

3

1.2 Általános biztonság

3

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

4

2.2 Elektromos csatlakoztatás

5

2.3 Használat

5

2.4 Ápolás és tisztítás

6

2.5 Pirolitikus tisztítás

6

2.6 Belső világítás

7

2.7 Ártalmatlanítás

7

2.8 Szerviz

7

3. TERMÉKLEÍRÁS

8

4. KEZELŐPANEL

9

5. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

10

6.1 Az érintőképernyő

11

6.2 A menü gyors áttekintése

11

7. NAPI HASZNÁLAT

12

7.3 A menü áttekintése

13

Au Gratin

14

Show description

14

Make shortcut in menu

14

MAGYAR 15

15

Gran’s apple crumble

16

2h 30min

17

7.13 Almenü a következőhöz:

18

Kiegészítő Funkciók

18

MAGYAR 19

19

Cake and Pastry

20

VarioGuide

20

Cookbook

20

MAGYAR 21

21

8. ELŐRE PROGRAMOZOTT SÜTÉS

22

8.4 Almenü a következőhöz:

23

MAGYAR 25

25

9. TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

26

9.2 Tartozékok behelyezése

27

9.3 Teleszkópos sütősínek - a

28

10. TOVÁBBI FUNKCIÓK

29

11.4 Sütési tanácsok

30

11.5 Sütés egy szinten:

31

11.6 Tészták és felfújtak

33

11.7 Hőlégbefúvás (Nedves)

34

11.8 Több szinten való sütés

34

11.9 Pizzasütés

35

11.10 Sültek

36

11.11 Sütési táblázat

36

Melegítse elő a sütőt

37

11.12 Grill

38

11.13 Fagyasztott ételek

39

11.14 Hőlégbefúvás, Kis Hőfok

40

11.15 Felolvasztás

41

11.16 Tartósítás

41

11.17 Aszalás

42

11.18 Kenyér

43

12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

44

12.3 Pirolitikus tisztítás

45

12.4 Az ajtó levétele és

45

Felső lámpa

46

Oldalsó izzó

46

13. HIBAELHÁRÍTÁS

47

14. ENERGIAHATÉKONYSÁG

48

14.2 Energiatakarékosság

49

MAGYAR 51

51

867314237-C-262016

52

Electrolux EOC5956AAX User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 1.03 MB |

 

Table of contents

EOC5956FAX

1

INHALTSVERZEICHNIS

2

WIR DENKEN AN SIE

2

REPARATUR- UND KUNDENDIENST

2

1. SICHERHEITSHINWEISE

3

Personen

3

1.2 Allgemeine Sicherheit

4

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

5

2.4 Reinigung und Pflege

6

2.5 Pyrolytische Reinigung

7

2.6 Backofenbeleuchtung

7

2.7 Entsorgung

7

3. GERÄTEBESCHREIBUNG

8

4. BEDIENFELD

9

5.1 Erste Reinigung

10

5.2 Softwarelizenz

10

5.3 Erstanschluss

10

6. KURZANLEITUNG

11

7. TÄGLICHER GEBRAUCH

12

7.3 Menüs im Überblick

13

7.4 Untermenü von: Funktionen

13

7.5 Einstellen einer

13

Heizfunktion

13

Au Gratin

14

Show description

14

Make shortcut in menu

14

DEUTSCH 15

15

7.8 Untermenü von: Reinigung

16

7.9 Untermenü von: Favoriten

16

2h 30min

17

7.12 Einstellen der

18

Uhrfunktionen

18

7.13 Untermenü von: Optionen

18

7.14 Heat + Hold

19

7.15 Set + Go

19

7.19 Untermenü von: Zuletzt

21

7.20 Untermenü von:

21

Grundeinstellungen

21

8. KOCH-ASSISTENT

22

8.2 Einschalten der Funktion

23

8.3 Untermenü von: Kochbuch

23

8.4 Untermenü von: VarioGuide

24

DEUTSCH 25

25

9. VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS

27

9.2 Einsetzen des Zubehörs

28

10. ZUSATZFUNKTIONEN

29

11. TIPPS UND HINWEISE

30

11.4 Backtipps

31

Backofen vorheizen

32

DEUTSCH 33

33

11.7 Feuchte Heißluft

35

11.8 Backen auf mehreren

35

11.9 Pizzastufe

36

11.10 Braten

37

11.11 Brattabellen

37

11.12 Grillstufe 1

39

11.13 Tiefkühlgerichte

40

11.14 Bio-Garen

41

Kuchen 1,4 kg 60 60

42

11.17 Dörren

43

11.18 Brot Backen

44

11.19 KT Sensor-Tabelle

44

12. REINIGUNG UND PFLEGE

45

12.2 Entfernen von

46

Einhängegittern

46

12.3 Pyrolyse

46

12.4 Aus- und Einbauen der

47

12.5 Austauschen der Lampe

48

Obere Lampe

48

Seitliche Lampe

48

13. FEHLERSUCHE

49

14. ENERGIEEFFIZIENZ

50

15. UMWELTTIPPS

51

867325441-C-422016

52

Electrolux EOC5956AAX User Manual (52 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.79 MB |

 

Table of contents

EOC5956AAX

1

TABLE DES MATIÈRES

2

NOUS PENSONS À VOUS

2

SERVICE APRÈS-VENTE

2

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

3

2. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

4

2.3 Utilisation

5

2.4 Entretien et nettoyage

6

2.5 Nettoyage par pyrolyse

6

2.6 Éclairage intérieur

7

2.7 Mise au rebut

7

3.1 Vue d'ensemble

7

4. BANDEAU DE COMMANDE

8

4.2 Affichage

9

6. GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

10

7. UTILISATION QUOTIDIENNE

11

7.3 Présentation du menu

12

Au Gratin

13

Show description

13

Make shortcut in menu

13

A) Revenir au menu

15

B) Programme préféré

15

C) Liste des fonctions

15

2h 30min

16

7.12 Réglage des fonctions de

17

7.13 Sous-menu pour : Options

17

7.14 Chaleur et tenir

17

Oven Dish

19

Quickstart

19

Cookbook

19

7.21 Économies d'énergie

21

8.1 Cuisson assistée

21

8.2 Activation de la fonction

21

8.3 Sous-menu pour : Livre de

21

8.4 Sous-menu pour :

22

Démarrage rapide

22

FRANÇAIS

23

9.1 Sonde à viande

25

A B C D E

26

9.3 Rails télescopiques

27

10. FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES

28

11. CONSEILS

28

11.3 Cuire

29

11.4 Conseils de cuisson

29

11.6 Gratins

33

11.7 Chaleur tournante humide

34

11.8 Cuisson sur plusieurs

34

Préchauffer le four

35

11.10 Sole pulsée

36

11.11 Viande

36

11.12 Tableaux de rôtissage

37

11.13 Gril

38

11.14 Plats surgelés

39

11.15 Décongélation

40

11.16 Stérilisation

41

11.17 Déshydratation

42

11.18 Pain

43

12. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

44

12.2 Retrait des supports de

45

12.3 Nettoyage par pyrolyse

45

12.5 Remplacement de

46

Éclairage supérieur

46

Éclairage latéral

47

13.2 Informations de

48

867302736-A-132014

52