Electrolux ESL63010 manuals

Owner’s manuals and user’s guides for Unknown Electrolux ESL63010.
We providing 75 pdf manuals Electrolux ESL63010 for download free by document types: User Manual


Electrolux ESL63010 User Manual (76 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 5.89 MB |

   

Table of contents

MYSLÍME NA VÁS

2

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

2

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

3

2. POPIS SPOTŘEBIČE

4

3. OVLÁDACÍ PANEL

5

4. PROGRAMY

5

5. FUNKCE

6

6. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

6

6.1 Seřízení změkčovače vody

7

Ruční nastavení

7

Elektronické nastavení

7

6.2 Plnění zásobníku na sůl

8

6.3 Plnění dávkovače leštidla

8

8. TIPY A RADY

11

9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

11

10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

12

ČESKY 13

13

11. TECHNICKÉ INFORMACE

14

VI TÆNKER PÅ DIG

15

KUNDEPLEJE OG SERVICE

15

OM SIKKERHED

16

2. PRODUKTBESKRIVELSE

17

3. BETJENINGSPANEL

18

4. PROGRAMMER

18

5. TILVALG

19

6. FØR IBRUGTAGNING

20

Elektronisk indstilling

21

7. DAGLIG BRUG

22

DANSK 23

23

8.3 Brug af salt

25

8.4 Før programmet startes

25

10. FEJLFINDING

26

DANSK 27

27

11. TEKNISK INFORMATION

28

12. MILJØHENSYN

28

TARTALOMJEGYZÉK

29

GONDOLUNK ÖNRE

29

VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ

29

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

30

2. TERMÉKLEÍRÁS

31

3. KEZELŐPANEL

32

4. PROGRAMOK

32

5. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

33

6. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

34

Manuális beállítás

35

Elektronikus beállítás

35

6.2 A sótartály feltöltése

35

7. NAPI HASZNÁLAT

36

MAGYAR 37

37

9. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

39

10. HIBAELHÁRÍTÁS

40

MAGYAR 41

41

11. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

42

PENSATI PER VOI

43

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA

44

1.4 Luce interna

45

1.5 Smaltimento

45

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

46

3. PANNELLO DEI COMANDI

46

4. PROGRAMMI

47

5. OPZIONI

48

Impostazione manuale

49

Impostazione elettronica

49

7. UTILIZZO QUOTIDIANO

51

ITALIANO 53

53

9. PULIZIA E CURA

55

10. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

56

11. DATI TECNICI

57

12. CONSIDERAZIONI AMBIENTALI

58

WE’RE THINKING OF YOU

59

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

60

2. POPIS VÝROBKU

61

5. VOLITEĽNÉ FUNKCIE

63

6. PRED PRVÝM POUŽITÍM

64

SLOVENSKY 65

65

7. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

66

SLOVENSKY 67

67

9. OŠETROVANIE A ČISTENIE

69

10. RIEŠENIE PROBLÉMOV

70

SLOVENSKY 71

71

11. TEHNIČNE INFORMACIJE

72

SLOVENSKY 73

73

SLOVENSKY 75

75

156950944-A-112012

76

Electrolux ESL63010 User Manual (84 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 8.69 MB |

   

Table of contents

ESL63010

1

Sisällys

2

Turvallisuusohjeet

2

Laitteen kuvaus

3

Käyttöpaneeli

4

Laitteen käyttö

5

Vedenpehmentimen asettaminen

5

Huuhtelukirkasteen käyttö

7

8 electrolux

8

Yläkori Alakori

9

Yläasento 20 cm 31 cm

9

Ala-asento 24 cm 27 cm

9

Konetiskiaineen käyttö

10

Pesuohjelmat

12

Hoito ja puhdistus

12

Käyttöhäiriöt

14

Tekniset tiedot

15

Vesiliitäntä

16

Sähköliitäntä

16

Ympäristönsuojelu

17

Electrolux. Thinking of you

18

Sikkerhetsinformasjon

18

Produktbeskrivelse

19

Betjeningspanel

20

Bruk av maskinen

21

Stille inn vannhardhet

21

Bruke oppvaskmaskinsalt

22

Bruke skyllemiddel

23

Sette inn servise og bestikk

24

Bruke vaskemiddel

26

Oppvaskprogram

28

Stell og rengjøring

28

Hva må gjøres, hvis

30

Tekniske data

31

Montering

31

Vanntilkopling

32

Elektrisk tilkopling

33

Miljøvern

33

Informações de segurança

34

Descrição do produto

35

Painel de controlo

36

Utilização da máquina

37

Regular o amaciador da água

37

Utilização do abrilhantador

39

Carregar pratos e talheres

40

Utilização do detergente

42

44 electrolux

44

Programas de lavagem

45

Manutenção e limpeza

45

46 electrolux

46

O que fazer se…

47

Dados técnicos

48

Instalação

48

Ligação eléctrica

50

Preocupações ambientais

50

Índice de materias

51

Información sobre seguridad

51

Descripción del producto

52

Panel de mandos

53

Uso del aparato

54

Uso de sal para lavavajillas

56

Uso de abrillantador

56

Carga de cubiertos y vajilla

57

58 electrolux

58

Uso de detergente

59

60 electrolux

60

Programas de lavado

62

Mantenimiento y limpieza

62

Qué hacer si…

64

Datos técnicos

65

Instalación

65

Conexión de agua

66

Conexión eléctrica

67

Aspectos medioambientales

67

Innehåll

68

Säkerhetsinformation

68

Produktbeskrivning

69

Kontrollpanel

70

Användning av produkten

71

Användning av avhärdningssalt

72

Användning av sköljmedel

73

Att ladda bestick och porslin

74

Användning av diskmedel

76

Diskprogram

78

Underhåll och rengöring

78

Om maskinen inte fungerar

80

Tekniska data

81

Installation

81

Anslutning av vatten

81

Elektrisk anslutning

82

Miljöskydd

82

156950932-A-372010

84

Electrolux ESL63010 User Manual (88 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 7.48 MB |

   

Table of contents

ESL63010

1

Bezpečnostní informace

2

Popis spotřebiče

3

Ovládací panel

4

Použití myčky

5

Nastavení změkčovače vody

5

Použití soli do myčky

6

Použití lešticího prostředku

7

Vkládání příborů a nádobí

8

Maximální výška nádobí

9

horní koš dolní koš

9

Vyšší poloha 20 cm 31 cm

9

Nižší poloha 24 cm 27 cm

9

Použití mycího prostředku

10

Mycí programy

12

Čištění a údržba

12

Co dělat, když

14

Technické údaje

15

Instalace

15

Vodovodní přípojka

15

Připojení k elektrické síti

16

Electrolux. Thinking of you

18

Om sikkerhed

18

Produktbeskrivelse

19

Betjeningspanel

20

Brug af apparatet

21

Brug af filtersalt

22

Brug af afspændingsmiddel

23

24 electrolux

24

Brug af opvaskemiddel

26

Opvaskeprogrammer

28

Vedligeholdelse og rengøring

29

Når der opstår fejl

30

Tekniske data

31

Installation

31

Tilslutning, vand

32

Tilslutning, el

32

Miljøhensyn

33

Tartalomjegyzék

34

Biztonsági információk

34

Termékleírás

35

Kezelőpanel

36

A készülék használata

37

A vízlágyító beállítása

37

Speciális só használata

38

Az öblítőszer használata

39

40 electrolux

40

Mosogatószer használata

42

Mosogatóprogramok

44

Ápolás és tisztítás

45

46 electrolux

46

Mit tegyek, ha

47

Műszaki adatok

48

Üzembe helyezés

49

Vízhálózatra csatlakoztatás

49

Elektromos csatlakoztatás

50

Környezetvédelmi tudnivalók

50

Descrizione del prodotto

53

Pannello dei comandi

54

Uso dell'apparecchiatura

55

Uso del brillantante

57

58 electrolux

58

Uso del detersivo

60

Programmi di lavaggio

62

Pulizia e cura

63

64 electrolux

64

Cosa fare se…

65

Dati tecnici

66

Installazione

66

Collegamento dell’acqua

67

Collegamento elettrico

68

Considerazioni ambientali

68

Bezpečnostné pokyny

69

Popis výrobku

70

Používanie spotrebiča

72

Nastavenie zmäkčovača vody

72

Používanie leštidla

74

78 electrolux

78

Umývacie programy

79

Ošetrovanie a čistenie

80

Čo robiť, keď

81

Inštalácia

83

Ochrana životného prostredia

84

86 electrolux

86

156950943-A-372010

88

Electrolux ESL63010 User Manual (88 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 7.39 MB |

   

Table of contents

ESL63010

1

Sisällys

2

Turvallisuusohjeet

2

Laitteen kuvaus

3

Käyttöpaneeli

4

Käyttöönotto

5

Vedenpehmentimen asettaminen

5

Huuhtelukirkasteen käyttö

7

8 electrolux

8

Konetiskiaineen käyttö

10

Pesuohjelmat

12

Käyttöhäiriöt

14

Tekniset tiedot

16

Vesiliitäntä

16

Sähköliitäntä

17

Ympäristönsuojelu

17

18 electrolux

18

Electrolux. Thinking of you

19

Sikkerhetsinformasjon

19

Produktbeskrivelse

20

Betjeningspanel

21

Bruke apparatet

22

Stille inn vannhardhet

22

Bruke oppvaskmaskinsalt

23

Bruke skyllemiddel

24

Sette inn servise og bestikk

25

Bruke vaskemiddel

27

28 electrolux

28

Vaskeprogrammer

29

Hva må gjøres, hvis

31

Tekniske data

32

Montering

33

Vanntilkopling

33

Elektrisk tilkopling

34

Miljøvern

34

Informações de segurança

35

Descrição do produto

36

Painel de controlo

37

Utilização da máquina

38

Regular o amaciador da água

38

Utilização do abrilhantador

40

Carregar pratos e talheres

41

42 electrolux

42

Utilização do detergente

43

44 electrolux

44

Programas de lavagem

46

Manutenção e limpeza

46

O que fazer se…

48

Dados técnicos

49

Instalação

49

50 electrolux

50

Ligação eléctrica

51

Preocupações ambientais

51

Índice de materias

52

Información sobre seguridad

52

Descripción del producto

53

Panel de mandos

54

Uso del aparato

55

Uso de sal para lavavajillas

57

Uso de abrillantador

57

Carga de cubiertos y vajilla

58

Uso de detergente

60

62 electrolux

62

Programas de lavado

63

Mantenimiento y limpieza

63

64 electrolux

64

Qué hacer si…

65

Datos técnicos

66

Instalación

66

Conexión de agua

67

Conexión eléctrica

68

Aspectos medioambientales

68

Innehåll

69

Säkerhetsinformation

69

Produktbeskrivning

70

Kontrollpanel

71

Användning av diskmaskinen

72

Användning av avhärdningssalt

73

Användning av sköljmedel

74

Att ladda bestick och porslin

75

Användning av diskmedel

77

78 electrolux

78

Diskprogram

79

Om maskinen inte fungerar

81

Tekniska data

82

Installation

83

Anslutning av vatten

83

Elektrisk anslutning

84

Miljöskydd

84

86 electrolux

86

Electrolux ESL63010 User Manual (88 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 7.46 MB |

   

Table of contents

ESL63010

1

Bezpečnostní informace

2

Popis spotřebiče

3

Ovládací panel

4

Použití myčky

5

Nastavení změkčovače vody

5

Použití soli do myčky

6

Použití lešticího prostředku

7

Vkládání příborů a nádobí

8

Maximální výška nádobí

9

horní koš dolní koš

9

Vyšší poloha 20 cm 31 cm

9

Nižší poloha 24 cm 27 cm

9

Použití mycího prostředku

10

Mycí programy

12

Čištění a údržba

12

Co dělat, když

14

Technické údaje

15

Instalace

15

Vodovodní přípojka

15

Připojení k elektrické síti

16

Electrolux. Thinking of you

18

Om sikkerhed

18

Produktbeskrivelse

19

Betjeningspanel

20

Brug af apparatet

21

Brug af filtersalt

22

Brug af afspændingsmiddel

23

24 electrolux

24

Brug af opvaskemiddel

26

Opvaskeprogrammer

28

Vedligeholdelse og rengøring

29

Når der opstår fejl

30

Tekniske data

31

Installation

31

Tilslutning, vand

32

Tilslutning, el

32

Miljøhensyn

33

Tartalomjegyzék

34

Biztonsági információk

34

Termékleírás

35

Kezelőpanel

36

A készülék használata

37

A vízlágyító beállítása

37

Speciális só használata

38

Az öblítőszer használata

39

40 electrolux

40

Mosogatószer használata

42

Mosogatóprogramok

44

Ápolás és tisztítás

45

46 electrolux

46

Mit tegyek, ha

47

Műszaki adatok

48

Üzembe helyezés

49

Vízhálózatra csatlakoztatás

49

Elektromos csatlakoztatás

50

Környezetvédelmi tudnivalók

50

Descrizione del prodotto

53

Pannello dei comandi

54

Uso dell'apparecchiatura

55

Uso del brillantante

57

58 electrolux

58

Uso del detersivo

60

Programmi di lavaggio

62

Pulizia e cura

63

64 electrolux

64

Cosa fare se…

65

Dati tecnici

66

Installazione

66

Collegamento dell’acqua

67

Collegamento elettrico

68

Considerazioni ambientali

68

Bezpečnostné pokyny

69

Popis výrobku

70

Používanie spotrebiča

72

Nastavenie zmäkčovača vody

72

Používanie leštidla

74

78 electrolux

78

Umývacie programy

79

Ošetrovanie a čistenie

80

Čo robiť, keď

81

Inštalácia

83

Ochrana životného prostredia

84

86 electrolux

86

Electrolux ESL63010 User Manual (84 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 7.36 MB |

   

Table of contents

ESL63010

1

Sisällys

2

Turvallisuusohjeet

2

Laitteen kuvaus

3

Käyttöpaneeli

4

Laitteen käyttö

5

Vedenpehmentimen asettaminen

5

Huuhtelukirkasteen käyttö

7

8 electrolux

8

Yläkori Alakori

9

Yläasento 20 cm 31 cm

9

Ala-asento 24 cm 27 cm

9

Konetiskiaineen käyttö

10

Pesuohjelmat

12

Hoito ja puhdistus

12

Käyttöhäiriöt

14

Tekniset tiedot

15

Vesiliitäntä

16

Sähköliitäntä

16

Ympäristönsuojelu

17

Electrolux. Thinking of you

18

Sikkerhetsinformasjon

18

Produktbeskrivelse

19

Betjeningspanel

20

Bruk av maskinen

21

Stille inn vannhardhet

21

Bruke oppvaskmaskinsalt

22

Bruke skyllemiddel

23

Sette inn servise og bestikk

24

Bruke vaskemiddel

26

Oppvaskprogram

28

Stell og rengjøring

28

Hva må gjøres, hvis

30

Tekniske data

31

Montering

31

Vanntilkopling

32

Elektrisk tilkopling

33

Miljøvern

33

Informações de segurança

34

Descrição do produto

35

Painel de controlo

36

Utilização da máquina

37

Regular o amaciador da água

37

Utilização do abrilhantador

39

Carregar pratos e talheres

40

Utilização do detergente

42

44 electrolux

44

Programas de lavagem

45

Manutenção e limpeza

45

46 electrolux

46

O que fazer se…

47

Dados técnicos

48

Instalação

48

Ligação eléctrica

50

Preocupações ambientais

50

Índice de materias

51

Información sobre seguridad

51

Descripción del producto

52

Panel de mandos

53

Uso del aparato

54

Uso de sal para lavavajillas

56

Uso de abrillantador

56

Carga de cubiertos y vajilla

57

58 electrolux

58

Uso de detergente

59

60 electrolux

60

Programas de lavado

62

Mantenimiento y limpieza

62

Qué hacer si…

64

Datos técnicos

65

Instalación

65

Conexión de agua

66

Conexión eléctrica

67

Aspectos medioambientales

67

Innehåll

68

Säkerhetsinformation

68

Produktbeskrivning

69

Kontrollpanel

70

Användning av produkten

71

Användning av avhärdningssalt

72

Användning av sköljmedel

73

Att ladda bestick och porslin

74

Användning av diskmedel

76

Diskprogram

78

Underhåll och rengöring

78

Om maskinen inte fungerar

80

Tekniska data

81

Installation

81

Anslutning av vatten

81

Elektrisk anslutning

82

Miljöskydd

82

Electrolux ESL63010 User Manual (80 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 8.81 MB |

  

Table of contents

ESL63010

1

Electrolux. Thinking of you

2

Innehåll

2

Säkerhetsinformation

2

Produktbeskrivning

3

Kontrollpanel

4

Första användningen

5

Ställ in vattenavhärdaren

5

Fylla på specialsalt

6

Fylla på sköljmedel

7

Justera sköljmedelsdoseringen

7

Daglig användning

8

Ladda bestick och porslin

8

Användning av diskmedel

10

Plocka ur disken

12

Programöversikt

12

Rengöring och vård

13

Om maskinen inte fungerar

14

Tekniska data

16

Förbrukningsvärden

16

Information till testinstitut

17

Installation

17

18 electrolux

18

Miljöskydd

19

Sisällys

20

Turvallisuusohjeet

20

Laitteen kuvaus

21

Ohjauspaneeli

22

Käyttöönotto

23

Vedenpehmentimen säätäminen

23

Suolasäiliön täyttäminen

24

Huuhtelukirkasteen lisääminen

25

Päivittäinen käyttö

26

Yläkori Alakori

28

28 electrolux

28

Pesuaine

29

30 electrolux

30

Pesuohjelmat

31

Huolto ja puhdistus

31

32 electrolux

32

Toimintahäiriöt

33

Tekniset tiedot

34

Kulutusarvot

34

Ohjeita testilaitokselle

35

36 electrolux

36

Ympäristönsuojelu

37

38 electrolux

38

Informasjon om sikkerhet

39

Produktbeskrivelse

40

Betjeningspanel

41

Første gangs bruk

42

Still inn kalkfilteret

42

Fylle i oppvaskmaskinsalt

43

Fylle i skyllemiddel

44

Daglig bruk

45

Sette inn bestikk og servise

45

46 electrolux

46

Bruk av oppvaskmidler

47

48 electrolux

48

Ta ut av oppvaskmaskinen

49

Oppvaskprogrammer

50

Pleie og rengjøring

50

Noe virker ikke

52

Tekniske data

53

Forbruksverdier

53

Tips for testinstitutter

54

Installasjon

54

Miljøhensyn

56

Veiligheidsinformatie

57

58 electrolux

58

Productbeschrijving

59

Bedieningspaneel

59

Ingebruikneming

61

De waterontharder instellen

61

62 electrolux

62

Dagelijks gebruik

64

het bovenrek het onderrek

66

66 electrolux

66

Gebruik van afwasmiddel

67

68 electrolux

68

De afwasmachine uitruimen

69

Afwasprogramma's

69

Onderhoud en reiniging

70

Het oplossen van problemen

71

Technische gegevens

73

Verbruikswaarden

73

Tips voor testinstanties

74

Installatie

75

76 electrolux

76

Het milieu

77

78 electrolux

78

Electrolux ESL63010 User Manual (88 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 7.47 MB |

   

Table of contents

ESL63010

1

Bezpečnostní informace

2

Popis spotřebiče

3

Ovládací panel

4

Použití spotřebiče

5

Nastavení změkčovače vody

5

Použití soli do myčky

6

Použití lešticího prostředku

7

Vkládání příborů a nádobí

8

Maximální výška nádobí

9

horní koš dolní koš

9

Vyšší poloha 20 cm 31 cm

9

Nižší poloha 24 cm 27 cm

9

Použití mycího prostředku

10

Mycí programy

12

Co dělat, když

14

Technické údaje

15

Instalace

16

Vodovodní přípojka

16

Připojení k elektrické síti

17

Electrolux. Thinking of you

18

Om sikkerhed

18

Produktbeskrivelse

19

Betjeningspanel

20

Brug af apparatet

21

Brug af filtersalt

22

Brug af afspændingsmiddel

23

24 electrolux

24

Brug af opvaskemiddel

26

Vaskeprogrammer

28

Når der opstår fejl

30

Tekniske data

31

Installation

31

Tilslutning, vand

32

Tilslutning, el

33

Miljøhensyn

33

Tartalomjegyzék

34

Biztonsági információk

34

Termékleírás

35

Kezelőpanel

36

A készülék használata

37

A vízlágyító beállítása

37

Speciális só használata

38

Az öblítőszer használata

39

40 electrolux

40

Mosogatószer használata

42

Mosogatóprogramok

44

Ápolás és tisztítás

45

46 electrolux

46

Mit tegyek, ha

47

Műszaki adatok

48

Üzembe helyezés

49

Vízhálózatra csatlakoztatás

49

Elektromos csatlakoztatás

50

Környezetvédelmi tudnivalók

50

Descrizione del prodotto

53

Pannello dei comandi

54

Uso dell'apparecchio

55

Uso del brillantante

57

58 electrolux

58

Uso del detersivo

60

Programmi di lavaggio

62

Pulizia e cura

63

64 electrolux

64

Cosa fare se…

65

Dati tecnici

66

Installazione

66

Collegamento dell’acqua

67

Collegamento elettrico

68

Considerazioni ambientali

68

Bezpečnostné pokyny

69

Popis výrobku

70

Používanie spotrebiča

72

Nastavenie zmäkčovača vody

72

Používanie leštidla

74

Maximálna výška riadu

77

Spodná poloha 24 cm 27 cm

77

78 electrolux

78

Umývacie programy

79

Čo robiť, keď

81

Inštalácia

83

84 electrolux

84

Ochrana životného prostredia

85

86 electrolux

86

Electrolux ESL63010 User Manual (44 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 0.96 MB |

 

Table of contents

ESL63010

1

設置についてのご注意

7

食器についてのご注意

8

洗剤についてのご注意

9

はじめてお使いになる前に

9

経済的に、環境に配慮してお使いいただくために

10

コントロールパネル

11

下記の機能は、日本では使用しません。

12

設定または進行中プログラムの解除

13

アラーム音の設定

13

リンス剤について

14

リンス剤の使用量の調整

15

下段バスケットは、ソースパン、フタ、プレート、サラダ

17

ボール、ナイフ・フォーク・スプーンなどを入れるよう

17

に設計されます。

17

皿や大きいフタは、スプレーアームの回転を妨げないよ

17

うに、バスケットの端に沿って置くようにしてください。

17

ナイフ・フォーク・スプーン用バスケット

18

上段バスケットの高さ調節

20

マルチベネフィットタブレットとは

23

洗浄プログラム表

24

洗浄プログラムの選択と開始

25

作動中の洗浄プログラムの中断

26

作動中の洗浄プログラムの中止

26

洗浄プログラムの終了

26

食器洗い機からの食器の取り出し

27

お手入れとクリーニング

28

スプレーアームのお掃除

29

食器洗い機の外面のお掃除

29

食器洗い機の移動

30

故障かな?と思ったら…

31

製品の廃棄処分について

33

アフターサービス

34

修理を依頼されるときは

35

消費生活用製品安全法等に基づく

36

長期使用製品安全点検制度について

36

【本製品の設計標準使用期間について】

37

【本製品の点検の結果必要となると見込まれる部品の保有期間】

38

【点検制度に関するお問い合わせ連絡先】

39

エレクトロラックス・ジャパン株式会社

39

ホームプロダクツ事業部 点検制度係

39

長年ご使用の食器洗い機の点検を!

41

〈無料修理規定〉

42

117954570 - 00 - 022009

44

AL 02/2009

44

Electrolux ESL63010 User Manual (88 pages)


Brand: Electrolux | Category: No info | Size: 7.47 MB |

   

Table of contents

ESL63010

1

Bezpečnostní informace

2

Popis spotřebiče

3

Ovládací panel

4

Použití spotřebiče

5

Nastavení změkčovače vody

5

Použití soli do myčky

6

Použití lešticího prostředku

7

Vkládání příborů a nádobí

8

Maximální výška nádobí

9

horní koš dolní koš

9

Vyšší poloha 20 cm 31 cm

9

Nižší poloha 24 cm 27 cm

9

Použití mycího prostředku

10

Mycí programy

12

Co dělat, když

14

Technické údaje

15

Instalace

16

Vodovodní přípojka

16

Připojení k elektrické síti

17

Electrolux. Thinking of you

18

Om sikkerhed

18

Produktbeskrivelse

19

Betjeningspanel

20

Brug af apparatet

21

Brug af filtersalt

22

Brug af afspændingsmiddel

23

24 electrolux

24

Brug af opvaskemiddel

26

Vaskeprogrammer

28

Når der opstår fejl

30

Tekniske data

31

Installation

31

Tilslutning, vand

32

Tilslutning, el

33

Miljøhensyn

33

Tartalomjegyzék

34

Biztonsági információk

34

Termékleírás

35

Kezelőpanel

36

A készülék használata

37

A vízlágyító beállítása

37

Speciális só használata

38

Az öblítőszer használata

39

40 electrolux

40

Mosogatószer használata

42

Mosogatóprogramok

44

Ápolás és tisztítás

45

46 electrolux

46

Mit tegyek, ha

47

Műszaki adatok

48

Üzembe helyezés

49

Vízhálózatra csatlakoztatás

49

Elektromos csatlakoztatás

50

Környezetvédelmi tudnivalók

50

Descrizione del prodotto

53

Pannello dei comandi

54

Uso dell'apparecchio

55

Uso del brillantante

57

58 electrolux

58

Uso del detersivo

60

Programmi di lavaggio

62

Pulizia e cura

63

64 electrolux

64

Cosa fare se…

65

Dati tecnici

66

Installazione

66

Collegamento dell’acqua

67

Collegamento elettrico

68

Considerazioni ambientali

68

Bezpečnostné pokyny

69

Popis výrobku

70

Používanie spotrebiča

72

Nastavenie zmäkčovača vody

72

Používanie leštidla

74

Maximálna výška riadu

77

Spodná poloha 24 cm 27 cm

77

78 electrolux

78

Umývacie programy

79

Čo robiť, keď

81

Inštalácia

83

84 electrolux

84

Ochrana životného prostredia

85

86 electrolux

86

More products and manuals for Unknown Electrolux

Models Document Type
EHL4XSW User Manual   Electrolux EHL4XSW User Manual, 36 pages
EKE510500W User Manual   Electrolux EKE510500W User Manual, 68 pages
EBL2CN User Manual   Electrolux EBL2CN Manuel utilisateur [fr] , 32 pages
ESF66739W User Manual   Electrolux ESF66739W Brugermanual, 84 pages
EWF1030 User Manual   Electrolux EWF1030 Lietotāja rokasgrāmata, 21 pages
EM40W100 User Manual      Electrolux EM40W100 دليل الاستخدام, 132 pages
EKD600500W User Manual Electrolux EKD600500W User Manual [pl] , 48 pages
EUF2702DOX Installation Manual     Electrolux ERF4115DOX Vodič za instalaciju, 8 pages
VI12R/VE12R Information Sheet   Electrolux VI12R/VE12R Information Sheet, 2 pages
EC5231AOW User Manual     Electrolux EC5231AOW Uživatelský manuál, 56 pages
ERGO4 User Manual    Electrolux ERGO4 Manual do usuário, 16 pages
EFC6671X User Manual   Electrolux EFC6671X User Manual [no] , 84 pages
ESF7520ROX User Manual   Electrolux ESF7520ROX Упатство за користење, 24 pages
EK24211LISW User Manual      Electrolux EK24211LISW User Manual, 36 pages
ESF66010X User Manual   Electrolux ESF66010 Manual de usuario, 48 pages
EHG645K User Manual   Electrolux EHG645K User Manual, 16 pages
ZB2813 User Manual    Electrolux ZB2813 Manual do usuário, 16 pages
ESF4160 User Manual   Electrolux ESF4160 Uživatelský manuál, 20 pages
EKK601301X User Manual   Electrolux EKK601301X User Manual [en] , 44 pages
EWF1445 User Manual   Electrolux EWF1445 Manuali i perdoruesit [bg] , 28 pages